Vedtægter

(Offentliggjort 14. oktober 2016 – Godkendt af UVM 10. januar 2017)

Værdigrundlag

Elevernes personlige udvikling er det centrale i Rødding Fri Fag- og Efterskoles undervisning og samvær. Gennem personlige udfordringer som selvrefleksion, ansvarlighed, initiativ, mod og accept af forskellighed støttes og styrkes elevernes udvikling.

Der lægges i særlig grad vægt på social og handlekompetence. Social kompetence forstået som evnen og viljen til at deltage i det sociale/kulturelle liv, samt at skelne i den sociale/kulturelle virkelighed og overskue konsekvenserne. Handlekompetencer forstået som evne og viljen til at handle i eget liv samt at overveje konsekvenser af handlingerne.

Undervisningen og samværet skal desuden give eleverne en forståelse for demokrati. Et demokrati, som fordrer den enkeltes personlige engagement i fællesskaber, der bygger på frisind og accept af forskellighed.

Evaluering af undervisning

Nøgletal om skolen

Læs om skolens nøgletal på Uddannelsesstatisk

Smileyordning

Se vores smileyordning på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Elevråd

Elevrådet på Rødding Fri Fag- og Efterskole består af 5 elever som er elever fra efterskolen og 5 elever som er elever fra fagskolen.

Elevrådet vælges for ét skoleår ad gangen.

Skolens elevråd støttes af 2 undervisere, som hjælper med udarbejdelse af dagsordener til møder og gennemførelse af møder. Der afholdes månedlige møder.

Elevrådet har eget budget og står for eksempelvis elevarrangementer og skoletøj.

Elevrådet medinddrages løbende af både undervisere og ledelse og høres her i forskellige temaer og beslutninger.