Godt at vide om fagskolen

Er du fyldt 16 år og færdig med at gå i folkeskole?

Trives du med at arbejde praktisk med dine hænder, når du skal lære nyt?

Drømmer du om at flytte hjemmefra og bo for dig selv?

Vil du gerne lære at leve et sundt, aktivt og selvstændigt liv?

Ser du frem til at blive voksen og kunne håndtere eget liv med bolig, arbejde og fritid?

Læs mere om Ambitionsniveauer og Branchestrategi her:

Godt at vide

Hvad lærer du?

Godt at vide

STU / fagskoleophold

Et ophold på Rødding Fri Fagskole kan være som led i en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) eller som et fagskoleophold med personlige, sociale og faglige udviklingsmål. 

Fagskole – STU undervisning med 3 erhvervsrettede branche fag. 

Danmarks første Fri Fag- og Efterskole godkendt som et samlet specialskoletilbud. 

På Rødding Fri Fag- og Efterskole tilbyder vi, ligesom de øvrige fagskoler i Danmark, og som en del af undervisningen på fagskolekurser og STU uddannelsen undervisning i 3 branchefag. 

Branchefagene er erhvervsrettede og der undervises med ambitionsnivesuet “Parat til job”. Fokuset her er på videre uddannelse eller beskæftigelse.  

Skolens 3 branche fag er  Gamedesign og Multimedie, Design og kreativ og Gastronomi og event.

Godt at vide

Undervisningen på fagskolen er 3 delt. 1. ADL som indeholder bo-undervisning i egne lejligheder, samfundsfagsundervisning og undervisning i samarbejdsfag m.m., 2. undervisning i erhvervsrettede branchefag, og 3. praktik internt / ekstern skolen. 

Undervisningen tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i skolens pædagogiske retning som er praksisnær, på små hold osv. og med udgangspunkt i den enkeltes forløbsplan. 

Branchefagene gennemføres 2 formiddage om ugen i dertil indrettede faglokaler. Den skiller sig ud fra undervisnings på efterskoledelen med samme linjer ved at være erhvervsorienterede. 

Eks. E-sport på efterskoledelen undervises bl.a. i computerspil, hvor på fagskolens branche fag Game Design og Multimedie undervises i at anvende kompetencerne fra tidligere til, at løse opgaver som sigter mod en fremtidig uddannelse eller et arbejde.