Større begivenheder

Studieture

Et undervisningsår på Rødding fri fag- og efterskole indeholder for begge skoleformer studie/lejrture. 

Turene ligger i efteråret og i forsommeren. Turene er med fokus på oplevelser, fællesskab og læring. Læringen er afpasset undervisningen på den enkelte skoledel.

Gamle elevers dag

Skolen afvikler årligt en gammel elevers dag. Tidspunktet offentliggøres på skolens hjemmeside og på facebook.

Forældredag/-aften

Årligt afholder skolens forældredag eller aften, hvor forældrene til skolens elever deltager i et arrangement på skolen. Der kan være tale om en dag/aften kombineret af foredrag, forældresamtaler og socialt sammenværd.  

Større begivenheder

Nye elevers dag

Skolen afvikler i forsommeren nye elevers dag, hvor kommende efterskole-og fagskoleelever kommer på skolen og møder kommende venner og undervisere.   

Efterskolernes og De frie fagskolers dag og aften, STUens dag.

Årligt afholdes li landets øvrige efterskoler og fagskoler Efterskolernes og De frie fagskolers dag og aften samt STUens dag.  

Tidspunktet annonceres på skolens hjemmesiden, på facebook og i pressen.  

Større begivenheder

Fællesaften onsdag

Flere gange i løbet af skoleåret afvikles fælles aften som er en del af den obligatoriske undervisningen. Nogle Fælles Aftener planlægges af lærere, andre planlægges og gennemføres af skolens elevråd.