De boglige Fag på efterskolen

Dansk, matematik og engelsk

Dansk-, matematik- og engelskundervisningen er niveaudelt og eleven bliver placeret på et hold der svarer til det niveau eleven er på. Udvikler eleven sig eller er niveauet for svært er der mulighed for at skifte hold.

Der undervises på små hold med op til 8-10 elever på hvert hold

Rødding Fri Fag- og Efterskole tilbyder følgende 9. klasses afgangsprøver: