Generel beskrivelse

Undervisningen på efterskolen

På efterskolen tager undervisningen udgangspunkt i elevernes individuelle kompetencer og niveauer.

Undervisningens indhold følger som udgangspunkt de i loven stille krav til 8 og 9 klasses undervisning samt til 10 årgang. Skolen er prøvefri med mulighed for tilvalg af prøver i skriftlig dansk og matematik samt læse prøve i dansk.

Undervisningen i dansk, matematik og engelsk tilrettelægges og gennemføres på flere niveauer. Niveauer, som eleverne tilbydes proportionalt med deres udvikling.

Efterskoleeleverne undervises som hovedreglen i samme bygning, hvilket skaber samhørighed og flexibilitet for elever og undervisere.

Kort beskrivelse af faget

Medborgerskab

Undervisningen tager udgangspunkt i den humanistiske fagrække (samfundsfag, historie og kristendom) hvor der bl.a. indgår brug af internet, omgang med sociale medier og mobile teknologier, herunder brug af apps m.v.

Kort beskrivelse af faget

Livsduelighed

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes udvikling af selvindsigt i egne evner og handlemuligheder, så der sikres højest mulig trivsel og udvikling for den enkelte elev. Eleverne har mulighed for i små rammer at tilegne sig basale færdigheder der er nødvendige for at kunne opretholde en hverdag i et samfund der stiller store krav til egen selvstændighed og ansvarlighed.

Kort beskrivelse af faget

Naturfag

Biologi, geografi, fysik og kemi. Der undervises tematisk i naturfagene, hvor undervisningens indhold tager afsæt i forskellige elementer fra de forskellige fag og mål for disse.

Undervisning på Efterskolen

Andre obligatoriske fag