Økonomi

Efterskole

Skoleåret består af 42 undervisningsuger. Staten yder støtte til opholdet. Skolen sender skema til udfyldelse om ansøgning af elevstøtte. Statsstøtten beregnes ud fra husstandens indkomst 2 år før skolestart. Man kan beregne prisen på efterskoleopholdet på Efterskoleforeningens hjemmeside via knappen nedenfor.

Skolen fratrækker den statslige elevstøtte i egenbetalingen, som sker i 10 lige store månedlige rater med betalingsfrist d. 1. i måneden. Første betaling falder i august og sidste betaling er således d. 1. maj i skoleåret. Som udgangspunkt hæfter forældrene solidarisk for betaling af skolepenge og andre udgifter forbundet med efterskoleopholdet. Derudover opkræver vi et indmeldelsesgebyr som betales senest ved underskrift af denne kontrakt. Beløbet overføres til konto 9740-8875724941 eller via MobilePay på 699092. Noter elevens fulde navn. Husk det er kun gældende for nye elever. 

 

Priser for efterskolen

Der tages forbehold for prisstigninger 
* Priserne er eksl. statslig elevstøtte. Læs mere ovenfor.

23/24

Ugepris*: 2.800 kr. Optagelsesgebyr: 1.100 kr.

24/25

Ugepris*: 2.900 kr. Optagelsesgebyr: 1.200 kr.

25/26

Ugepris*: 2.950 kr. Optagelsesgebyr: 1.300 kr.

Økonomi

Fagskole

Som udgangspunkt betaler kommunen hele elevens ophold. I enkelte tilfælde vil der være en egenbetaling (bodel) som kommunen kan bede skolen opkræve. Dette aftales mellem kommune og elev. Denne egenbetaling sker i 10 lige store månedlige rater med betalingsfrist d. 2. i måneden. Første betaling falder i august og sidste betaling er således d. 2. maj i skoleåret. Hvis egenbetalingen ikke indbetales rettidigt, kontaktes elevens kommune med henblik på at afbryde samarbejdet. 

Priser for fagskolen

Der tages forbehold for prisstigninger

23/24

UNDER 18 ÅR
118.376 KR.

OVER 18 ÅR
136.075 KR.

24/25

UNDER 18 ÅR
122.953 KR. 

OVER 18 ÅR
141.236 KR. 

Bo-del /egenbetaling
forslag

32.000 KR.

Økonomi

Lokal efterskolestøtte

Det er muligt at søge om et ekstra tilskud i form af lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje fra staten, som er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. 

Den lokale efterskolestøtte udgør typisk kr. 5.000-20.000 for et års efterskoleophold. 

Inden der søges om lokal efterskolestøtte, skal eleven være optaget på skolen og hjemkommunen være kontaktet med henblik på eventuel økonomisk støtte til skoleopholdet. 

Støtten bevilges så længe, der er midler i puljen. 

Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret, individuel vurdering fra skolens side. I denne vurdering tages følgende i betragtning: 

Send en mail til sekretær Jette Skov Jørgensen på jsj@fagogefterskole.dk med teksten “Lokal efterskolestøtte” og dit barns navn. Så modtager du ansøgning og budgetoversigt, der skal udfyldes og returneres til samme mail. 

I er altid velkommen til at kontakte skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte. 

Søg om støtte

Du har også mulighed for at søge om yderligere støtte