Bestyrelsen og skolekreds

Skolens bestyrelse består af 9 medlemmer med mange forskellige kompetencer. 

Bestyrelsen arbejder frivilligt med at støtte op omkring skolen, skolens medarbejdere og ledelse, samt skolens særlige elevgruppe.

De mange forskellige kompetencer anvendes efter behov og gerne i tæt samarbejde med hinanden.

Bestyrelsen afholder løbende udvalgsmøder og bestyrelsesmøder samt afvikler i samarbejde med skolens ledelse den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen og skolekreds

Bliv en del af skolekredsen og gør en forskel

Bag skolen står en skolekreds og det er her vi har brug for dig, der vil gøre en forskel. Skolekredsen består af personer, som interesserer sig for skolens ide og virke og ønsker at være med til at gøre en forskel for elever med særlige læringsforudsætninger. Medlemskabet koster kr. 100 pr. år pr. husstand.

Som medlem af skolekredsen bliver du indbudt til at deltage i skolens årlige generalforsamling i april, hvor vi inviterer til en god middag oftest lavet af skolens dygtige elever. Derudover bliver du løbende informeret om skolens virke via mail.

Bestyrelsen og skolekreds

Vejen til valgret og valgbarhed i skolens bestyrelse

Efter 6 måneders medlemskab får du valgret og valgbarhed til skolens bestyrelse. Bestyrelsen er skolens højeste myndighed, og den er økonomisk og idémæssig ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen refererer til Undervisningsministeriet.

Rødding Fri Fag- og Efterskole er ikke noget i sig selv. Skolen skabes først og fremmest af de mennesker, der færdes på den og som står bag den. Det liv, der udfolder sig i og omkring skolen er af stor betydning for eleverne.

Både som skolekreds- og bestyrelsesmedlem kan du med dine interesser være med til at præge udviklingen og bidrage med at udbrede kendskabet til vores skole.

Bestyrelsen og skolekreds

Skolens bestyrelse

Conni Tetens

Formand

Lars Kent Jensen

Næstformand

Lene Jessen

Margrethe Holst

Pernille Madsen

Anna Kirstine Villadsen

Søren Henriksen

Dorthe Hansen

Jakob Jensen

Jakob Duedahl

Medarbejderrepræsentant

Lisbet Krogh Nielsen

Tillidsrepræsentant

"En efterskole er ikke bare et sted - det er en oplevelse for livet."

Læs mere vores personale