Undervisning

Samfundsfag

I samfundsfag arbejdes der med forståelse af demokrati. Et demokrati som fordrer den enkeltes  personlige engagement i fællesskaber, der bygger på frisind og accept af forskellighed, samt  øge elevens indsigt i forhold, der vedrører familie- og kulturlivet, arbejds- og samfundsforhold. 

Faget indeholder emnerne: 

Der arbejdes som med oplæg, gruppearbejde, fælles diskussion i stor gruppe, fremlæggelse af resultater, demokratiske processer og fortælling. 

Undervisning

Samarbejde og kommunikation

I Samarbejde og Kommunikation styrker eleven sine sociale kompetencer i forhold til samspil med andre og opnår et indblik i omgivelsernes forventninger om egen adfærd og empatiske forståelse. 

Eleven bliver bedre til at opnå udbytte i samværet med andre og der øves samværd og konflikthåndtering.

De 3 BRANCHEFAG

Læs meget mere om vores branchefag her

Undervisning

Bo-undervisning

Som fagskoleelev bor du i din egen lejlighed med eget køkken og bad. 

Her lærer du at holde lejligheden, gøre rent og lave mad. 

Undervisningen starter på skolen det første år og når du er klar begynder du at få undervisning i dit eget køkken, hvor du også skal lære at købe ind og styre et budget. For alle unge, også unge med særlige læringsforudsætninger, er det et stort ønske at lykkes, og at være en del af den omgivende samfund på lige fod med alle andre. 

Dette selv om de unge er udfordret af en diagnose eks. Autisme, ADD, ADHD, eller lignende. 

Bo-undervisning er med til at udvikle de unges kompetencer i ADL (Alm. daglig livsførelse). De unge lære via bl.a. undervisning i egen lejlighed at mestre de basale daglige gøremål. 

Eks. At kunne stå op når vækkeuret ringer, blive soigneret og komme i tøjet som de selv har vasket, samt holde en bolig osv. 

Undervisningen gennemføres med udgangspunkt i skolens pædagogiske retning og elevernes kompetencer.