Kontaktlærer og støtte

Kontaktlærerfunktion

Du har en personlig kontaktlærer, der guider dig under hele skoleopholdet. Der er afsat en fast tid i skemaet til vejledning. 

Din kontaktlærer etablerer og plejer kontakt til UU-vejleder / sagsbehandler.

Kontaktlærer og støtte

Støtteteamet på skolen

På Rødding Fri Fag- og Efterskole har vi et støtteteam med faguddannede pædagoger. 

Deres opgave er at give særlig støtte til de elever, hvor deres hjemkommune har bevilget særlig ekstraordinær støtte efter Lov om social services §32 eller §85. 

Det betyder, at elever med særlig tildelt støtte via hjemkommunen får en målrettet faglig, kompetent støtte, uden at de øvrige elever kommer til at lide afsavn. 

Vi har ansat pædagogisk uddannet personale, som er gennemgående alle hverdage i dag- og aftentimerne.