Pædagogik og organisation

Rødding Fri Fag- og Efterskoles pædagogiske retning tager udgangspunkt i et retningsgivende fælles fundament og ikke i en koncept-lignende pædagogisk retning. 

Her er tale om et fundament som bygger på et menneskesyn, som tager udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske og dennes historie. Et menneskesyn, hvor vi betragter alle mennesker som ligeværdige. 

Vores pædagogiske tilgang har udgangspunkt i en systemisk tankegang, hvor alle mennesker har deres eget ”system” med deres unikke historie. Systemer som, når de mødes med andre, danner nye systemer. Systemer med mulighed for faglig og personlig udvikling og læring.

Pædagogik med tydelige rammer og relationelt arbejde

Vores praktiske pædagogik er kendetegnende ved tydelige, trygge, genkendelige rammer og strukturer med mange gentagelser. Medarbejderne på Rødding Fri Fag- og Efterskole arbejder relationelt med eleverne, hvilket betyder, at der altid er medarbejdere til rådighed for eleverne. Medarbejdere som er opsøgende og tæt på eleverne. Den anerkendende pædagogiske tilgang betyder, at vi sjældent spørger hvorfor, men mere hvordan, og med fokus på hvad det er, som vi skal ændre eller lære for at resultatet bliver mere succesfuld næste gang, vi møder en lignende udfordring.

Det fælles fundament

Rødding Fri Fag og Efterskoles fælles fundament er udformet som et hus, hvor fundamentet er den fælles referenceramme for udførelsen af det daglige arbejde på skolen. Forventningerne til alle ansatte er, at man udfører sine opgaver med reference til fundamentet, som er dynamisk og vil blive revideret løbende.