Info

Vejledning

På Rødding Fri Fag- og Efterskole er uddannelses- og erhvervsvejledning højt prioriteret.

Skolens egen vejleder, Mette Madsen, er løbende i kontakt med den unges egen UU-vejleder i hjemkommunen.

Kort efter opstart af skoleåret afholdes et uddannelsesmøde, hvor elever og forældre bliver præsenteret for de uddannelsesmuligheder, der findes inden for målgruppen.

Uddannelsesforberedelse

Uddannelse og Erhvervsfokus

Hovedparten af skolens elever vil erfaringsmæssigt ikke være klar til optagelse på en ordinær ungdomsuddannelse efter endt skoleophold på Rødding Fri Fag- og Efterskole, derfor er vigtigt i god tid at blive bekendt med hvilke andre uddannelsesmuligheder der findes.

Efterfølgende udfylder eleverne deres uddannelsesplan på optagelse.dk og denne er et punkt i skole/hjem samtalerne der afholdes til forældredagen i efteråret.

I uge efteråret holder skolen erhvervsuge, hvor der er fokus på uddannelse og beskæftigelse og hvor der besøges forskellige uddannelsesinstitutioner.
8. klasse- og 10. klasseselever har mulighed for erhvervspraktik jf. gældende lovgivning.

Udvalgte 

Udtalelser