Kostpolitik

Madlavning og fællesskab

Skolens produktionskøkken laver mad til alle elever og ansatte på Rødding Fri Fag- og Efterskole. Der tilberedes 6 måltider om dagen, hvor der er fokus på variation, sundhed og mængde. 

Skolens elever er på skift med i køkkenet og hjælper med at gøre klar til hovedmåltiderne hvor de tilbereder mad, rydder af, vasker op og sørger for at holde området rent. Dette kan foregå i faget “Køkkentjans” som er en læringssituation/et læringsrum. Alle skolens elever skal igennem denne opgaver flere gange på skoleåret. Det er her muligt at dyrke det lille fællesskab, samt tæt voksenkontakt og løfte en vigtig fælles opgave. 

Skolen råder desuden over et stort industri undervisningskøkken med plads til op til 14 elever, samt et traditionelt skolekøkken med plads til 12 elever. 

Kostpolitik

Rødding Efterskole og Fri Fagskole er forpligtet på at tilbyde undervisning og samvær, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Skolen skal gennem sit tilbud af undervisning og samvær bidrage til elevens eksistentielle dannelse, kulturelle dannelse og politiske dannelse; – og dette skal ske i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. Skolen tilbyder et samlet særligt undervisningstilbud. 

Skolens undervisning sigter på at fremme elevens personlige udvikling.

6 MÅLTIDER

Der serveres 6 måltider om dagen, der tager udgangspunkt i de 10 kostråd.

ÅRSTIDENS RÅVARER

Som udgangspunkt udarbejder vi madplaner baseret på årstidens råvarer.

VELSMAGENDE OG INDBYDENDE

Vi lægger stor vægt på en velsmagende og indbydende buffet.

MAD OG KLIMA

Maden der bliver serveret er både retter fra danske traditioner, men også klima opskrifter, hvor vi strækker, erstatter og fjerner kødet til enkelte måltider.

BRØD

Korn, gryn og mel er økologisk og vi tilstræber, at køkkenet selv bager sit brød og det er fiberrigt.

FRUGT

Frugt er tilgængeligt hele dagen.

SALATER OG GRØNT

Der serveres stor ta´selv salatbar til hovedmåltidet mandag-torsdag Til de 3 mellemmåltider serveres frugt og grønt.

FISK

Fisk serveres som hovedmåltid 1 gang hver 2 uge. Der tilbydes fiske pålæg til aftensmåltidet.

DRIKKEVARER

Alle mælkeprodukter er økologiske, danske og fedtfattige. Eleverne har hele dagen adgang til frisk, afkølet vand.

FEDTSTOFFER

Vi anvender hovedsageligt rapsolie, olivenolie og økologisk smør som fedtstoffer.

KØKKENTJANS OPVASK

Køkkentjansen er en indsats, hvor elever er en del af fællesskabet, hvor alle har en tjans til morgen, middag eller aften.

Kostpolitik

Et eksempel på en dagskost

Morgenmad

WEEKEND: Her serveres der brunch med juice, pålægschokolade, rundstykker og æg. 

Formiddags servering

Middagsmad

Eftermiddagsservering

Aftensmad

Aftenservering

Politikker

Antimobbestrategi

På Rødding Fri Fag- og Efterskole har vi en antimobbepolitik, der løbende revideres.

Der er forskel på konflikter, drillerier og mobning. Fælles for dem alle er, at eleverne naturligvis skal tages alvorligt.

Forældre opfordres ligeledes til at være opmærksomme på, om deres barn trives. Hvis dette ikke er tilfældet, opfordres der til samarbejde med skolen.

”Mobning handler ikke om onde mennesker – mobning handler om onde mønstre!”

Sundhedsstyrelsens beskrivelse af mobning.

Læs mere om mobning på sundhed.dk

Målsætning: Rødding Fri Fag- og Efterskole skal være et trygt sted at være for børn/unge og voksne. Skolens mange fællesskaber skal være kendetegnet ved tolerance og respekt og en grundlæggende forståelse for forskellighed.

Antimobbestrategi

Forebyggelse, indsats samt tiltag mod mobning og dårlig trivsel på skolen

Skolens ansatte er sammen med eleverne dagligt og har mulighed og ansvar for at forebygge mobning. Dette gælder alle skolens ansatte. Mobning er altid de voksnes ansvar og de forventes at tage hånd om udfordringerne.

I begyndelsen af skoleåret afvikles der introtur på henholdsvis Fag- og Efterskole. Her får eleverne mulighed for at lære hinanden at kende, og fællesskabet styrkes, og man kan opleve, at der er mange, der gerne vil hjælpe én.

Vi prøver i flere sammenhænge at give vores elever et sundt ungdomsliv hvor de kan spejle sig selv og andre. Bl.a. håber vi på, at en god kultur bæres videre fra år til år fra elev til elev.

Vi har fælles arrangementer hvor elevrådet står for aktiviteter og ansatte står for undervisning mm. Her er det sammenhold og fællesskabet, der er i centrum.

På skolen har vi et antimobbe-team bestående af tre personer.  Det kan benyttes af elever og undervisere, der gerne vil have ekstra tid og støtte til fordybelse i mobbe problematikker.

På RFFE er eleverne en del af køkkentjans.. Her oplever eleverne, at alle er vigtige i fællesskabet for at få tingene til at lykkes. Her er eleverne blandet fra fag og efterskole. Alle er vigtige og man har en plads hvor man lærer hinanden at kende i et arbejdsfællesskab.

Antimobbestrategi

Når vi oplever mobning/konflikter på RFFE, handler vi først ud fra flg. trin:

1

Lyt til og anerkende de forskellige oplevelser af konflikten og dens indhold og vurder hvorvidt kontaktlæreren, forældre eller antimobbe-teamet skal kontaktes.

2

Spørg hvad de implicerede elever kunne have ønsket sig i stedet. Hvordan hjælper vi bedst.

3

Invitere eleverne til at finde en løsning sammen og eventuelt med hjælp fra kontaktlæreren eller antimobbe-teamet.

Antimobbestrategi

Styrkende forløb med fokus på selvindsigt og fællesskab

Hvis man oplever mobning på Rødding Fri Fag og Efterskole, uanset om man er ansat, elev eller forældre, bedes man handle på det. Hvis det vurderes at antimobbe-teamet skal hjælpe, kontaktes de. Her vil de implicerede blive vejledt i strategier i anti-mobbende adfærd, i selvindsigt og i fællesskabets betydning for den enkelte. Samtalerne varetages i øjeblikket af antimobbe-teamet: VJ, GBK og CG

Forløbet planlægges i samarbejde med kontaktlæreren og forældrene og varetages af den fra antimobbe-teamet, der har den bedste relation til de elever, der er implicerede.

Forløbet har til formål at øge selvindsigt og forståelse for egen andel i mobbesituationer. Der fokuseres på deltagernes forståelse af, hvad mobning gør ved et fællesskab og ved den enkelte. Forløbet vil også koncentrere sig om elevens baggrund for at mobbe.

 

Antimobbestrategi

Individuelle tilgange, ongoing opfølgning og personlig udvikling

Der vil være et tilbud, bestående af antimobbe teamet (som er i samarbejde med kontaktlæreren) og en eller flere som er tilknyttet projektet, som alle kan varetage forløbet og byde ind med hver deres indgangsvinkler og tilgange til antimobbe strategierne. Antimobbe Teamet vil arbejde ud fra individuelle forudsætninger og kompetencer og med det narrative i fokus. For at antimobbe strategierne fortsat huskes af eleven, vil det i en periode være et mål i uddannelsesplanen eller andet, som følges op af eleven selv, kontaktlæreren, forældre og kommune. Der vil også altid være mulighed for en genopfrisknings samtale med en eller flere fra antimobbe-teamet. Teamet opfordrer ligeledes kursusdeltagerne til at deltage i yoga, mindfulness, Nada, massage eller andre af skolens aktiviteter, der får eleven til at mærke sig selv. Vi ønsker, at vores elever forlader skolen, med en sund sjæl og stærk personlighed.

Seksualpolitik

Seksualvejledning

På Rødding Fri Fag- og Efterskole har vi en seksualvejleder, som er garant for et skolemiljø, hvor eleverne trygt kan tale åbent om seksualitet og følelser. Ud over, at eleverne kan aftale individuelle samtaler med seksualvejlederen, arbejdes der også med seksualitet i skolens undervisning og hverdag: