Bliv elev

Tilmelding og forbesøg

Alle der optages på vores skole skal have besøgt skolen inden endelig optagelse. Et forbesøg tager ca. 2 timer og er sammen med vores forstander eller viceforstander. 

Besøget bruges på samtale og information om skolen, spørgsmål og forventningsafstemning samt en rundvisning på skolen, hvor der er mulighed for at hilse på både medarbejdere og elever.  

Forbesøg bookes via telefon eller mail til skolens kontor på mail@fagogefterskole.dk

Efter forbesøget har I 7 dage til at melde tilbage om I ønsker en plads på skolen eller ej. Tilbagemeldingen skal foregå via mail. I vil modtage en mail retur med svar om optagelse på skolen eller på skolens venteliste. 

Der er stor søgning til skolen og vi anbefaler, at I bliver skrevet op i god tid til både efterskole og fagskolen / STU..

Bliv elev

Optagelsesprocedure

Vi reserverer pladser på både efterskolen og fagskolen til vores nuværende elever. Disse pladser fordeles efter ønske fra eleven og dennes forældre, samt en faglig vurdering. Derfor er der et begrænset antal pladser til nye, udefra kommende elever.  

Vi skelner mellem 8., 9. og 10. klasse både ved optag på skolen og på ventelisten. 

I løbet af oktober måned, året inden skolestart, skal vores nuværende elever tilkendegive om de ønsker en plads til det kommende skoleår. Herefter optages nye, udefrakommende elever fra vores venteliste. De vil blive kontaktet løbende fra november måned og frem til skolestart. 

Man er altid velkomne til at kontakte os og høre hvor på ventelisten man er. 

Udvalgte 

Udtalelser