Om fagskolen

Bo i egen lejlighed – 3 brancheorienterede faglinjer.

Indholdsfortegnelse

Læs nyeste version af magasinet for frie fagskoler (Se side 10-11 og 38-41).

De 3 faglinjer

Læs mere om de 3 faglinjer ved at klikke på billederne herunder eller læs følgende handouts fra friefagskoler.dk:

Tænker du på at blive ny elev på Fagskolen?

Kom og vær med til nye positive oplevelser og udfordringer i fællesskab med andre unge.

 • Er du fyldt 16 år og færdig med at gå i Folkeskole?

 • Trives du med at arbejde praktisk med dine hænder, når du skal lære nyt?

 • Drømmer du om at flytte hjemmefra og bo for dig selv?

 • Vil du gerne lære at leve et sundt, aktivt og selvstændigt liv?

 • Ser du frem til at blive voksen og kunne håndtere eget liv med BO-ARBJDE-FRITID?

Hvad lærer du?

 • Personlige og sociale færdigheder
 • Faglige færdigheder målrettet en eller flere brancher
 • At begå dig på en arbejdsplads og forberede dig til at have et arbejde
 • At følge med i nyheder på TV, Radio og Internet
 • At holde din egen bolig pæn, gøre rent og vaske tøj
 • At lave madplaner, købe ind, lave sund mad, føre regnskab og få pengene til at slå til
 • At være selvforvaltende i eget liv

Hvordan bor du?

I egen lejlighed med værelse, bad og køkken.

Der er WiFi i alle lejligheder.

Rødding Fri Fag- og Efterskole består af hovedbygning, Multihus og 4 elevfløje.

I hovedbygningen findes køkkener, spisesal, IT/gamingrum, aktivitetsrum med bl.a. playstation, Wii og poolbord, Tv-stue, klasselokaler, administration, lærerværelse, vagtværelse.

I Multihuset er der faglokaler med bla. keramik, glas maling m.m. og klasselokaler.I fritiden er alle fællesrummene til fri afbenyttelse for alle.

Elevfløjene består af Hus A, B, C og D:

 • Hus A er 9 lejligheder fordelt på et plan bygget i 2003.
 • Hus B er 18 lejligheder fordelt på 2 plan bygget i 2009.
 • Hus C er inddelt i tre etager med lejligheder.
 • Hus D er inddelt i tre etager – værelser renoveret i 2011 + 2013 + 2015

Hverdagen på Fri Fagskole

TidAktivitet
08.00-08.20Morgenmad
08:20-08:35Samling
08.35-09.15Motion og bad
09.15-09.30Briefing
09.30-10.45Undervisning
10.45-11.00Frivillig formiddagsmad
11.00-12.30Undervisning
12.30-12.50Middagsmad
12.50-13.00Pause
13.00-14.15TIL
14.15-14.30Pause
14.30-16.00Undervisning

STU / fagskoleophold

Et ophold på Rødding Fri Fagskole kan være som led i en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) eller som et fagskoleophold med personlige, sociale og faglige udviklingsmål.

Fagskole – STU undervisning med 3 erhvervsrettede branche fag

Danmarks eneste Fri Fag- og Efterskole godkendt som et samlet specialskoletilbud.

På Rødding Fri Fag- og Efterskole tilbyder vi, ligesom de øvrige fagskoler i Danmark, og som en del af undervisningen på fagskolekurser og STU uddannelsen undervisning i 3 branchefag.

Branchefagene er erhvervsrettede og der undervises med ambitionsnivesuet “Parat til job”.

Skolens 3 branche fag er  Gamedesign og Multimedie, Design og kreativ og Gastronomi og event. Læs mere her.

Undervisningen på fagskolen er 3 delt. 1. ADL som indeholder bo-undervisning i egne lejligheder, samfundsfagsundervisning og undervisning i samarbejdsfag m.m., 2. undervisning i erhvervsrettede branchefag, og 3. praktik internt / ekstern skolen.

Undervisningen tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i skolens pædagogiske retning praksisnær, på små hold osv. og med udgangspunkt i den enkeltes forløbsplan.

Branchefagene gennemføres 2 formiddage om ugen i dertil indrettede faglokaler. Den skiller sig ud fra undervisnings på efterskoledelen med samme linjer ved at være erhvervsorienterede.

Eks. E-sport på efterskoledelen undervises bl.a. i computerspil, hvor på fagskolens branche fag Game Design og Multimedie undervises i at anvende kompetencerne fra tidligere til, at løse opgaver som sigter mod en fremtidig uddannelse eller et arbejde.

Vejledning og kontaktlærerfunktion

Du har en personlig kontaktlærer, der guider dig under hele skoleopholdet. Der er afsat en fast tid i skemaet til vejledning (se også indholdsplaner).

Din kontaktlærer har en tæt kontakt til dig og udarbejder i samspil med dig et individuelt handlingsforløb, der omfatter personlig og faglig afklaring om fremtidig uddannelse / kontakt til arbejdsmarked.

Din kontaktlærer etablerer og plejer kontakt til UU-vejleder / sagsbehandler.