Specialefterskole i Sønderjylland

Specialefterskolen Rødding Fri Fag- og Efterskole er en kombineret special fag og efterskole for elever med særlige læringskompetencer. Har dit barn udfordringer som eks. autisme, asperger, adhd, lav iq eller andre særlige behov, så kan et ophold på vores skole være med til give øget selvværd, gode venner og kompetencer til en fremtid i uddannelse eller arbejde.

Et ophold på en special fag og efterskole er godt fordi du her møder andre unge der har samme udfordringer og drømme om fremtiden som dig selv, samt en række voksne som forstår dig bedre end de fleste.

Indholdsfortegnelse

Hvad er en specialefterskole?

En specialefterskole er en efterskole lig alle andre efterskoler, men det særlige her er, at der er flere ressourcer og kompetente medarbejdere, som gør det muligt at tage særlige hensyn til netop dig og dine udfordringer personlige, faglige og sociale.

Vores størrelse og pædagogiske tilgang, som bygger på et fælles fundament, gør det muligt at tilpasse pædagogikken til en bred målgruppe med mange forskellige behov. Hverdagen er genkendelig og struktureret, hvor tryghed og omsorg prioriteres højt.

Vi modtager ikke meget udadreagerende unge og unge i misbrug.

Forudsætninger for at komme på specialefterskole

Forudsætningerne for at komme på en specialefterskole er de samme som det kræver for at komme på andre efterskoler.

Der ud over kræver det, at du har modtager støtte i nuværende skoletilbud, og at kommunen kan bekræfte dette.

Så er det vigtigt, at du have lyst til at prøve at bo hjemmefra og lyst til at møde nye kammerater.

Hvis du tænker, at efterskole måske lige er noget for dig, så skal du kontakte Rødding Fri Fag- og Efterskole vi mail eller telefon og lave en aftale om et uforpligtende besøg. Et besøg af ca 2 timers varighed, hvor du kan se skolen og høre mere om skolen, og vi kan høre noget om dig og dine forventninger.

Du bor på efterskolen

På efterskolen bor de fleste sammen med en “roomie” en anden elev på et værelse 2 og 2. Skolen har enkelte værelser hvor man kan bo selv.

Fagskoleeleverne bor ikke sammen med efterskoleeleverne og drenge og piger bor hver for sig.

Læs mere om efterskolen her.

Hvad lærer du?

På efterskolen lærer du både fag faglige kundskaber, men også en masse personlige og sociale ting.

Der undervises i matematik, dansk og for de som har valgt e-sport også i engelsk.

Alt undervisning er niveaudelt og tilpasset netop dit niveau.

Du undervises også intensivt i dit selvvalgte linjefag og har valgfagsundervisningen og idræt sammen med fagskoleeleverne en gang om ugen.

Herudover lærer du også noget om dig selv, andre og det danske samfund, som vi alle er en del af.

Den fri skole form bygger på livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

En ting som er sikker er, at du vil få venner. Dette er uundgåelig når man er sammen 24/7 i 42 skoleuger.

Læs mere om undervisningen her.