Specialefterskole i Sønderjylland

Specialefterskolen Rødding Fri Fag- og Efterskole er en kombineret special fag og efterskole for elever med særlige læringskompetencer. Har dit barn udfordringer som eks. autisme, asperger, adhd, lav iq eller andre særlige behov, så kan et ophold på vores skole være med til give øget selvværd, gode venner og kompetencer til en fremtid i uddannelse eller arbejde.

Et ophold på en special fag og efterskole er godt fordi du her møder andre unge der har samme udfordringer og drømme om fremtiden som dig selv, samt en række voksne som forstår dig bedre end de fleste.

Indholdsfortegnelse

Glade elever på vores specialefterskole

Hvad er en specialefterskole?

En specialefterskole er en efterskole lig alle andre efterskoler, men det særlige her er, at der er flere ressourcer og kompetente medarbejdere, som gør det muligt at tage særlige hensyn til netop dig og dine udfordringer personlige, faglige og sociale.

Vores størrelse og pædagogiske tilgang, som bygger på et fælles fundament, gør det muligt at tilpasse pædagogikken til en bred målgruppe med mange forskellige behov. Hverdagen er genkendelig og struktureret, hvor tryghed og omsorg prioriteres højt.

Vi modtager ikke meget udadreagerende unge og unge i misbrug.

Forudsætninger for at komme på specialefterskole

Forudsætningerne for at komme på en specialefterskole er de samme som det kræver for at komme på andre efterskoler.

Der ud over kræver det, at du har modtager støtte i nuværende skoletilbud, og at kommunen kan bekræfte dette.

Så er det vigtigt, at du have lyst til at prøve at bo hjemmefra og lyst til at møde nye kammerater.

Hvis du tænker, at efterskole måske lige er noget for dig, så skal du kontakte Rødding Fri Fag- og Efterskole vi mail eller telefon og lave en aftale om et uforpligtende besøg. Et besøg af ca 2 timers varighed, hvor du kan se skolen og høre mere om skolen, og vi kan høre noget om dig og dine forventninger.

Du bor på efterskolen

På efterskolen bor de fleste sammen med en “roomie” en anden elev på et værelse 2 og 2. Skolen har enkelte værelser hvor man kan bo selv.

Fagskoleeleverne bor ikke sammen med efterskoleeleverne og drenge og piger bor hver for sig.

Læs mere om efterskolen her.

Hvad lærer du?

På efterskolen lærer du både fag faglige kundskaber, men også en masse personlige og sociale ting.

Der undervises i matematik, dansk og for de som har valgt e-sport også i engelsk.

Alt undervisning er niveaudelt og tilpasset netop dit niveau.

Du undervises også intensivt i dit selvvalgte linjefag og har valgfagsundervisningen og idræt sammen med fagskoleeleverne en gang om ugen.

Herudover lærer du også noget om dig selv, andre og det danske samfund, som vi alle er en del af.

Den fri skole form bygger på livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

En ting som er sikker er, at du vil få venner. Dette er uundgåelig når man er sammen 24/7 i 42 skoleuger.

Læs mere om undervisningen her.

Vi kan støtte og skabe udvikling for elever med særlige læringsforudsætninger

Eksempelvis for unge med:

Unge med “Den dårlige oplevelse af skolen”

Rødding Fri Fag- og Efterskole er kendetegnede ved at være en lille skole med en bred målgruppe. En målgruppe, hvor alle elever er unge med særlige læringsforudsætninger, som alle har modtaget en form for specialundervisning forinden et ophold på skolen. En del unge har oplevet eksklusion i deres tidligere skolegang. Unge som har oplevet at blive gjort “forkerte”.

På Rødding Fri Fag og Efterskole tror vi på, at alle unge gerne vil lykkes, hvorfor vi møder de unge, som de er, med deres historie og kompetencer. (Den Narrative tilgang)

Autisme

Unge med autimespekter forstyrrelser af forskellig art kræver alle særlige pædagogiske tilgange, hvor forståelse af og mødet med den unge er altafgørende for succes med opholdet. På Rødding Fri Fag- og Efterskole arbejder vi alle med udgangspunkt i skolens pædagogiske fundament.

De unge profiterer alle af den lille skole med trygge, tydelige, rummelige rammer, og af en hverdag som er let kendetegnende ved gentagelser og undervisning på små hold.

Skolen underviser eleverne med udgangspunkt i den enkelte og dennes kompetencer, hvorfor elever med både infantil autisme, atypisk autisme, asperger syndrom og anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse (GUA) kan profitere af et ophold på skolen.

Angst

Unge med angst kræver alle særlige pædagogiske tilgange, hvor forståelse af og mødet med den unge er altafgørende for succes med opholdet. På Rødding Fri Fag- og Efterskole arbejder vi alle med udgangspunkt i skolens pædagogiske fundament. De unge med angst udfordringer mødes af et løbende uddannet og superviseret personale, der i samarbejde med psykiatrien, hvor denne er tilknyttet, arbejder med, at de unge blive deres udfordring bevidste og lære at navigere med deres udfordringer så hensigtsmæssigt som muligt i deres hverdag.

Skolen tilbyder vederlagsfrit Cool Kids forløb og NADA

ADHD/ADD

Unge med ADHD/ADD kræver alle særlige pædagogiske tilgange, hvor forståelse af og mødet med den unge er altafgørende for succes med opholdet. På Rødding Fri Fag- og Efterskole arbejder vi alle med udgangspunkt i skolens pædagogiske fundament.

ADHD

Rødding Fri Fag- og Efterskole modtager ikke meget udadreagerende unge, hvorfor unge med ADHD udfordringer forventes at kunne profitere af den lille skole med trygge, tydelige rammer, og af en hverdag som er let kendetegnende ved gentagelser og undervisning på små hold. For nogle unge vil det betyde, at de i samarbejde med egen læge eller psykiatrien får medicin, hvilket skolen gerne støtter op om via. medarbejdere uddannet i medicinhåndtering.

ADD

Særligt for unge med ADD diagnose kan et ophold på Rødding Fri Fag- og Efterskole være givtigt. Skolens miljø beskrives af mange besøgende som værende meget stille, roligt og trygt. Unge med ADD profitere af den lille skole med trygge, tydelige, rummelige rammer, og af en hverdag som er let kendetegnende ved gentagelser og undervisning på små hold.

Skolen har ansat 2 gennemgående pædagoger, som hvis primære opgave er trivsel for de unge. De er opsøgende og støtter de unge i ikke at isolere sig ved samtaler og konkret hjælp til at komme med ind i fællesskabet på skolen.

Lav IQ

En del af skolens elever er udfordret via deres lave iq.

På Rødding Fri Fag- og Efterskole er alt undervisning tilrettelagt for unge med særlige læringsforudsætninger, hvilket også betyder, at der tages højde for unge med lav iq ved undervisning på små hold, ved kommunikation via billeder og brug at elektroniske hjælpemidler eks. pc programmer som skolen stiller til rådighed.

Med udgangspunkt i skolen pædagigiskefundament betragter vi alle elever som ligeværdige, og tager udgangspunkt i den unge og den unges muligheder for udvikling.