Samfundsfag

I samfundsfag arbejdes der med forståelse af demokrati. Et demokrati som fordrer den enkeltes
personlige engagement i fællesskaber, der bygger på frisind og accept af forskellighed, samt
øge elevens indsigt i forhold, der vedrører familie- og kulturlivet, arbejds- og samfundsforhold.

Faget indeholder emnerne:

  • Elementer fra Historie og geografi, – Kunst & kultur
  • Samfundslære med relation til unges liv og miljø
  • Arbejdsmarkedsforhold og familieforhold
  • Demokrati som begreb
  • Social adfærd
  • Dagsaktuelle emner fra pressen af indenrigs- og udenrigspolitisk art

Der arbejdes som med oplæg, gruppearbejde, fælles diskussion i stor gruppe, fremlæggelse af resultater, demokratiske processer og fortælling.