Samarbejde og kommunikation

I Samarbejde og Kommunikation styrker eleven sine sociale kompetencer i forhold til samspil med andre og opnår et indblik i omgivelsernes forventninger om egen adfærd og empatiske forståelse.

Eleven bliver bedre til at opnå udbytte i samværet med andre og der øves samværd og konflikthåndtering