Gastronomi & Event

I faget Gastronomi & Event arbejdes der med bla. tilberedning af fødevarer, råvare- og levnedsmiddelkendskab, anretning (portion og buffetservering og opdækning, mad-ud af-huset (catering), bæredygtighed og økologi, fødevarers naturfaglige egenskaber, herunder sundhedsmæssige egenskaber, kendskab til dansk og international madkultur, kendskab til beregningsmetoder for svind, portionsstørrelser, indkøb/bestilling og energi.

Medvirke til projektstyring og afvikling af event, kendskab til faserne i en event, idéudviklingsværktøjer, marketing/PR, kendskab til målgruppeanalyse, myndighedstilladelser, logistik ved en event, økonomi og budget, kundebetjening samt evaluering.

Du får undervisning i fødevarehygiejne – praktisk/teoretisk – med bevis.

Førstehjælpskursus med bevis.

Se mere under indholdsplaner under bjælken: Det lovpligtige.

Formål med branchefags undervisningen i Gastronomi & Event er:

  • At du får en øget viden om arbejdslivet og personlige erfaringer på arbejdsmarkedet.
  • At du får en højere grad af selvtillid i forhold til at begå dig på arbejdsmarkedet.
  • At du oplever helheden i en hverdag der rummer arbejde, privatliv og fritid.

Målet er:

  • At du opnår kompetencer i kombinationen af at bo selv og gå på arbejde/uddannelse og i at vælge job på normale vilkår eller skåne-/fleksjob inden for køkkenområdet i hotel- og restaurantbranchen eller kantiner/cafeterier.
  • At du bliver bekendt med normer og værdier på en arbejdsplads og at du får større forståelse for din betydning både på arbejdsmarkedet og i samfundshusholdningen.