Brancheundervisning

Branchefagsundervisning – Linjer for branchefags undervisningen.

På Rødding Fri Fag- og Efterskole kan eleven vælge en af vores 3 linjefag.

Alle linjefagen er brancheorienterede og sigter mod, at give eleven kompetencer personlige som faglige. Målet er, at eleven får kendskab til nogle erhvervsrettede fagområder, som senere kan bruges til videre uddannelse eller beskæftigelse.

Eleven kan vælge mellem Game Design / Multimedie – Gastronomi / Event og Kreativ / Design. Branche linjen vælges for et år ad gangen.

Eleven lære også at samarbejde med andre omkring opgaveløsning og får forståelse for de normer, værdier og forventninger, som der kan være til eleven i fremtiden.