Brancheundervisning

I branchefagene tilegner eleven sig en øget viden om arbejdslivet og personlige erfaringer på arbejdsmarkedet og opnår desuden en højere grad af selvtillid i forhold til at begå sig på arbejdsmarkedet.

Eleven oplever helheden i en hverdag der rummer arbejde, privatliv og fritid og opnår kompetencer til at begå sig på arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Eleven bliver bekendt med normer og værdier på en arbejdsplads og får en større forståelse for den enkeltes betydning både på arbejdsmarkedet og i samfundshusholdningen.