Vejledning

På Rødding Fri Fag- og Efterskole er uddannelses- og erhvervsvejledning højt prioriteret.

Skolens lokale UU-vejleder er løbende i kontakt med den unges egen UU-vejleder i hjemkommunen.

Allerede en måned inde i skoleåret afholdes et uddannelsesmøde, hvor elever og forældre bliver præsenteret for de uddannelsesmuligheder der findes inden for målgruppen.

Hovedparten af skolens elever vil ikke blive erklæret uddannelsesparate og derfor er vigtigt i god tid at blive bekendt med hvilke andre uddannelsesmuligheder der findes.

Efterfølgende udfylder eleverne deres uddannelsesplan på optagelse.dk og denne er et punkt i skole/hjem samtalerne der afholdes til forældredagen i november.

I uge 45 holder skolen erhvervsuge, hvor der er fokus på uddannelse og besæftigelse og hvor der besøges forskellige uddannelsesinstitutioner.

8. klasse- og 10. klasseselever har mulighed for erhvervspraktik jf. gældende lovgivning.