Støtteteamet på Rødding Fri Fag- og Efterskole

På Rødding Fri Fag- og Efterskole har vi et støtteteam med faguddannede pædagoger.

Deres opgave er, at give særlig støtte til de elever, hvor deres hjemkommune efter ansøgning fra forældre har bevilget særlig ekstraordinær støtte efter Lov om social services §52 eller §85.

Det betyder, at elever med tildelt særlig støtte via hjemkommunen får en målrettet fagligkompetent støtte, uden at de øvrige elever kommer til at lide afsavn af ressourcer.