Profil og elevgruppe

Rødding Fri Fag- og Efterskole er en praktisk orienteret, prøvefri skole, der henvender sig til unge med særlige læringsforudsætninger. Det er muligt at tilvælge afgangsprøve i dansk og matematik svarende til 9. klasse (FP9).

Skolearbejdet og undervisningen er praksisnær.

Trivsel kommer i første række på skolen. Trivsel er forudsætningen for et godt og kompetent voksenliv, og det fremmer vi ved at tage udgangspunkt i elevens kompetencer og interesser, hvorved succeser og lyst til nye udfordringer opstår.

Skolen skaber et trygt ungdomsmiljø gennem hvilket den unge får mod på voksenlivet og udvikler sig til en god medborger i samfundet.

Skolen vægter praktiske og kreative fag.
Skolen er oprettet med baggrund i et ønske om, på en og samme tid, at skabe størst mulig grad af helhed og progression omkring elevens udvikling fra ung til voksen.

Elevgruppe

Rødding Efterskole optager elever mellem 14 og 18 år. Kendetegnende for eleverne er, at de har særlige læringsforudsætninger.

Efterskolen har plads til 33 elever. Elever bor to og to sammen på værelser med adgang til bad og tekøkken. (skolen råder også over få enkeltværelser)

Rødding Fri Fagskole optager elever mellem 16 og 20 år. For eleverne er kendetegnet, at de har særlige læringsforudsætninger.

Fagskolen har plads til 33 elever. Elever bor enkeltvis i lejlighed bestående af værelse, bad og køkken.
Elevernes særlige læringsforudsætninger på både efterskolen og fagskolen kan kategoriseres til eksempelvis unge med:

  • Generelle indlæringsvanskeligheder
  • Udfordret på begavelse
  • Udviklingsforstyrrede med ADHD/ADD
  • Udviklingsforstyrrelser med autisme (Infantil autisme – Asperger syndrom – Atypisk autisme) – Læs mere her.

Elevråd

På Rødding Fri Fag- og Efterskole har vi et elevråd bestående af 5 elever fra efter skoledelen og 5 elever fra fagskoledelen, som alle er valgt på demokratisk vis af de øvrige elever.

Elevrådet vælges for et skoleår af gangen således, at alle nye elever også har indflydelse på valget.

Elevrådet holder løbende elevrådsmøder med støtte fra 2 undervisere.

Elevrådet inddrages i beslutninger på skolen eks. i trivselsundersøgelser, selvevaluering, indkøb m.m.

Elevrådet har tildelt eget budget, som rådet anvender til bl.a. fælles arrangementer, indkøb af skoletrøjer m.m.