Personaleudvikling og supervision

De ansatte på Rødding Fri Fag- og Efterskole modtager løbende uddannelse og supervision.

I 20/21 gennemføres fælles kursus for alle ansatte i forståelsen af og pædagogisk indsats for unge med særlige behov.

I 21/22 gennemføres kurser i unge med særlige læringskompetencer og diagnoser eks. angst.

I 22/23 introdukseres medarbejderne for bl.a. KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende praksis)

Månedligt deltager alle ansatte i dialogmøder indeholdende teoretisk/praktisk pædagogiske temaer.