Pædagogisk retning

Rødding Fri Fag- og Efterskoles pædagogiske retning tager udgangspunkt i et retningsgivende fællesfundament og ikke i en konceptlignende pædagogisk retning.

Her er tale om et fundament (Se her) som bygger på et menneskesyn som tager udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske og dennes historie. Et menneskesyn hvor vi betragter alle mennesker som ligeværdige.

Vores pædagogiske tilgang har udgangspunkt i en systemiske tankegang, hvor alle mennesker er deres eget ”system” med deres unikke historie. Systemer som når de mødes med andre danner nye systemer. Systemer med mulighed for faglig og personlig udvikling og læring.

Vores praktiskpædagogik er kendetegnende ved tydelige trygge genkendelige rammer og strukturer med mange gentagelser.

Medarbejderne på Rødding Fri Fag- og Efterskole arbejder relationelt med eleverne, hvilket betyder, at der altid er medarbejdere til rådighed for eleverne, medarbejdere som er opsøgende og medarbejder som er tæt på eleverne.

Den anerkendende pædagogiske tilgang betyder, at vi sjældent spørger hvorfor, men mere hvordan, og med fokus på hvad det er, som vi skal ændre eller lære for at resultatet bliver mere succesfuld næste gang, vi møder en lignende udfordring.

Rødding Fri Fag- og Efterskoles fællesfundament for pædagogiskretning m.m.

Fælles fundament

Rødding Fri Fag og Efterskoles fællesfundament er udformet som et hus, hvor fundamentet er den fælles referenceramme for udførelsen af det daglige arbejde på skolen. Forventningerne til alle ansatte er, at man udføre sine opgaver med reference til fundamentet, som er dynamiske og vil blive revideret løbende.