Organisationsdiagram

Organisationsdiagram

Rødding Fri Fag- og Efterskole er organiseret med reference til skolens værdier, formål, fællesfundament m.m.

Organisationsdiagrammet er udformet som en cirkelmodel med pile som forbinder alle de forskellige grupper af medarbejder og elever, som alle udgør interessefællesskabet omkring skolen og dennes drift.

Den overordnede tanke med diagrammet er at signalere Rødding Fri Fag- og Efterskole som en værdibaseret organisation hvor alle betragter hinanden som ligeværdige og værdifulde for organisationen.