Medicinhåndtering

Sikkerhed

Skolen har retningslinjer for opbevaring af indtag af medicin. Retningslinjer fremgår ved
nedennævnte.

Medicinansvarlig medarbejder

Skolen har uddannede medicinansvarlige medarbejdere, som registrerer og udleverer medicin til skolens elever.
Dette gælder både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin.

Receptpligtig medicin (RM)

Ved optagelse på RFFE indhenter skolen besked om evt. indtag af receptpligtig medicin.
Ved optagelse på RFFE præciseres nøjagtig ansvarsfordeling mellem forældre og skole, hvad angår
elevens medicin.

RM opbevares på skolen i aflåst skab, som kun kan tilgås af skolens personale (undtagelse kan
være astmamedicin og P piller).

RM opbevares sammen med elevoplysninger (lidelse, præparat, virkemåde m.m.).
Skolen noterer udlevering af medicin på særligt ark med elevens navn; udlevering præciseres med
tidspunkt for udlevering og medarbejders initialer.

Forældreansvar

Forældre er ansvarlige for at instruktion om medicingivning (instrueret fra den behandlende læge)
gives videre til skolens personale.

Påtrykt information på medicinbeholder er oftest tilstrækkeligt, – men skolen kan anmode
forældre om yderligere skriftlig instruktion fra lægen.

Forældre skal så vidt muligt dosere den mængde medicin, eleven skal indtage, og videregive til
skolen.

Ved ændring af dosering skal forældre oplyse dette til skolen.

Forældre skal oplyse til skolen, om præparat kan fungere sammen med Naturmedicin.

Udlevering

Medicin udleveres efter dosering (dog altid i forbindelse med skolens måltider, ved vækning og til
sengetid).

Indtag

Personalet skal tilse, at den eleven indtager udleveret medicin, sammen med et glas vand.

Smertestillende håndkøbsmedicin

Skolen udleverer ikke smertestillende medicin og har ikke smertestillende medicin til udlevering.
Har eleven smertestillende medicin skal forældre aflevere dette til skolen med årsag til behov og
dosering. Medicinen udleveres af skolens personale og der registreres dato, tid, samt mængde.

NADA

Skolen tilbyder NADA til elever, der måtte ønsker det. Modtager eleven fast medicin skal forældre
rådføre sig med elevens læge og efterfølgende give skolen besked.

Modtagelse

Når personalet (vagtlærer) modtager medicin fra elevens forældre, skal der udfyldes indstik seddel
med:

  • elevnavn
  • dato
  • dosering

Seddel pakkes i modtagepose sammen med medicin.

Særligt

Elever på fagskolen kan få tilladelse til selv at forvalte opbevaring og indtag af medicin, hvis eleven
kan håndtere dette sikkert og fornuftigt. Sidstnævnte regel gælder med baggrund i formål og mål
for elever på Rødding Fri Fag- og Efterskole. Dog må smertestillende medicin ikke opbevares hos
hverken efterskole- eller fagskoleelever.

Rødding 2019/HG