Cool Kids

På Rødding Fri Fag- og Efterskole har vi medarbejdere uddannet i Cool Kids, som tilbydes elever, som vi vurdere har behov for dette.

Cool Kids på er et forum, hvor elever med forskellige udfordringer (f.eks hjemve, svært at være i spisesalen, manglende selvtillid/lavt selvværd m.m.), mødes, snakker, lærer redskaber og udveksler erfaringer. Det er skolens lærer, der sammensætter grupper af elever under forskellige overskrifter/udfordringer, på forskellige tidspunkter i løbet af året, men det er helt frivilligt, om man som elev vil være med.