Priser, vilkår og betingelser

Særlige muligheder for økonomisk støtte

Det er muligt at søge om et ekstra tilskud i form af lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje fra staten, som er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold.

Den lokale efterskolestøtte udgør typisk kr. 5.000-20.000 for et års efterskoleophold.

Inden der søges om lokal efterskolestøtte, skal eleven være optaget på skolen og hjemkommunen være kontaktet med henblik på eventuel økonomisk støtte til skoleopholdet.

Støtten bevilges så længe, der er midler i puljen.

Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret, individuel vurdering fra skolens side. I denne vurdering tages følgende i betragtning:

  • Familier, der er økonomisk trængte.
  • Familier, hvis indkomst ændrer sig væsentligt i forhold til beregningsåret.
  • Familier, hvor én eller flere forældre kommer på dagpenge/kontanthjælp forud for skolestart eller i løbet af skoleåret.
  • Familier med mere end ét barn på efterskole.

Send en mail til sekretær Jette Jørgensen på jsj@fagogefterskole.dk med teksten “Lokal efterskolestøtte” og dit barns navn. Så modtager du ansøgning og budgetoversigt, der skal udfyldes og returneres til samme mail.

I er altid velkommen til at kontakte skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte.