Model af ny spisesal

Invitation til reception og første spadestik til ny spisesal

I anledningen af ansættelse af skolens nye ledelsesteam, forstander Henrik Gregersen og viceforstander Thomas Christensen, og kommende byggeri af ny spisesal, vil det glæde skolen, at se dig/jer til vores arrangement.

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 15.00 – 17.00 – på Rødding Præstegårdsvej 11, 6630 Rødding

Kl. 15.00 vil der være en lille seance i haven, hvor vi vil tage det første spadestik til vores nye spisesal. Efterfølgende vil vi trække indenfor i den nuværende spisesal, hvor skolen vil være vært ved en lille forfriskning.

Kl. 17.00 afsluttes arrangementet, da det er hjemsendelsesdag for vores elever.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand Conni Tetens