Forældre / samarbejdspartnere

Indholdsfortegnelse

Kære forælder og samarbejdspartnere

Respekt – Fællesskab – Trivsel.

Rødding Fri Fag- og Efterskole er skole som bygger på tryghed i genkendelige rammer og strukturer, hvor det at være en del af et fællesskab er grundlag for gode udviklingsmuligheder fagligt som personligt.

Rødding Fri Fag- og Efterskole er en rummeligskole, hvor der er fokus på den enkelte elev, og hvor udgangspunktet for udvikling og læring er den enkelte elevs forudsætninger fagligt og personligt.
Undervisningsforløb: Fleksible længder af undervisningsforløb.

På Rødding Fri Fag- og Efterskole har eleverne mulighed for at sammensætte flere forskellige længder af undervisningsforløb. Der er mulighed for at tilmelde sig et enkelt år på efterskole, tilmelde sig løbende flere år på efterskole til muligheden for at gå på efterskole efterfuldt af et fagskole- eller STU-forløb.

Eleverne vil derfor kunne gå på Rødding Fri Fag- og Efterskole i flere år, og herved fastholde et genkendeligt og trygt undervisningsmiljø.

Hos os får de unge på et 42 ugers skoleophold undervisning af både almen dannende og faglig karakter. De unge bor og lever her sammen med ligestillede unge – 24 timer i døgnet.

Skolemiljøet er baseret på et fundament af folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse. Undervisningen og samværet på skolen sigter mod at fremme modning og personlig udvikling.
Vi guider den unge på vej til en selvstændiggørelse og ruster dem til at kunne klare sig i livet.

Se mere under Undervisning

Efterskolen har plads til 33 elever. Eleverne på efterskolen skal være fyldt 14 år og/eller have gået 8 år i skole. De bor på to-mands værelser.

Fagskolen har plads til 33 elever. Eleverne her skal være fyldt 16 år. De bor enkeltvis i små lejligheder

Åbent hus

Rødding Fri Fag- og Efterskole er altid åben for et besøg. Vi fremviser gerne skolen og fortæller om undervisning, pædagogisk samvær og dagligdag.

Ring gerne på 74 84 25 00 og aftal tid for et besøg.

STU

Et ophold på Fagskolen kan være som et led i en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

18+ / fagskoleforløb / prøv før du vælger

Et ophold på fagskolen kan være som en del af et ressourceforløb, hvor det handler om dygtiggørelse i at håndtere:

BO – ARBEJDE – FRITID

– og/eller det handler om at blive helt klar til en erhvervsuddannelse.

Et fagskoleår hvor unge som er fyldt 16 år får mulighed for at afprøve egne kompetencer og blive mere afklarede i deres fremtidige valg af uddannelse og beskæftigelse.

Weekender

Eleverne er velkomne til at blive på skolen i weekenderne og vælger det helt efter lyst og interesse.

To gange i løbet af et skoleår er der planlagt en “bliveweekend”, hvor der er arrangeret et program og hvor eleverne har mødepligt.

I almindelige weekender programsættes aktiviteter sammen med vagtlærer og det er frivilligt om man ønsker at deltage, eller bare gerne vil være sig selv og slappe af.

Undervisning / Linjer

  • Efterskolen er fagene sammensat og afstemt således, at de følger skolens profil og formål om at være en almen dannende Efterskole, der står mål med folkeskolen og som udvikler og modner de unge til selvstændige personer.
  • Fagskolen er kurset ligeledes opbygget med et grundlæggende almen dannende aspekt, men med en klar retning, der sigter frem mod selvforvaltning og job.

Priser og indmeldelse

Læs mere om priser her og indmeldelse her.