Værdigrundlag

Elevernes personlige udvikling er det centrale i Rødding Fri Fag- og Efterskoles undervisning og samvær. Gennem personlige udfordringer som selvrefleksion, ansvarlighed, initiativ, mod og accept af forskellighed støttes og styrkes elevernes udvikling.

Der lægges i særlig grad vægt på social og handlekompetence. Social kompetence forstået som evnen og viljen til at deltage i det sociale/kulturelle liv, samt at skelne i den sociale/kulturelle virkelighed og overskue konsekvenserne. Handlekompetencer forstået som evne og viljen til at handle i eget liv samt at overveje konsekvenser af handlingerne.

Undervisningen og samværet skal desuden give eleverne en forståelse for demokrati. Et demokrati, som fordrer den enkeltes personlige engagement i fællesskaber, der bygger på frisind og accept af forskellighed.